Про створення системи «Електронний квиток» у міському електротранспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова

УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 17 сесія 7 скликання УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 17 сессия 7 созыва

РІШЕННЯ

Від 20.12.2017 р. № 958/17

м. Харків

Про внесення змін до рішення 7 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 06.07.2016 №316/16 «Про створення системи «Електронний квиток» у міському електротранспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова»

Згідно з рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 846/17 «Про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 №787/17 «Про затвердження правил користування міським електричним транспортом та впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Концепції системи «Електронний квиток» у міському електротранспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова, виклавши додаток 1 у новій редакції.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань транспорту, зв’язку та екології і секретаря Харківської міської ради.

Міський голова Г.А. Кернес

Додаток 1

до рішення 7 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 06.07.2016 № 316/16 «Про створення системи

«Електронний квиток» у міському електротранспорті

(метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова»

в редакції рішення 17 сесії Харківської міської ради

7 скликання

від 20.12.2017 № 958/17

КОНЦЕПЦІЯ

системи «Електронний квиток»

у міському електротранспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі)

м. Харкова

1. Загальні положення

Концепція системи «Електронний квиток» у міському електротранспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова (далі - Концепція) розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням положень Закону України «Про транспорт», Закону України «Про міський електричний транспорт», Закону України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті», Правил надання населенню послуг з перевезення міським електротранспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1735, Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 № 1855, Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки, затвердженої рішенням 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 997/12, Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки, затвердженої рішенням 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.02.2010 № 37/10, та інших нормативно-правових актів у сфері транспорту.

Концепція розроблена Департаментом інфраструктури Харківської міської ради разом з підприємствами, що здійснюють свою діяльність у сфері міського пасажирського транспорту та його інфраструктури:

- підприємствами-перевізниками - КП «Харківський метрополітен», КП «Салтівське трамвайне депо», КП «Жовтневе трамвайне депо», КП «Тролейбусне депо № 2», КП «Тролейбусне депо № З»;

- інфраструктурним підприємством - КП «Міськелектротранссервіс»;

- підприємством станційно-диспетчерської діяльності - КП «Харківпасс» (рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 846/17 уповноваженого на стягнення плати за транспортні послуги в міському електричному транспорті м. Харкова (метрополітен, трамвай, тролейбус), а також на розподіл і перерахування коштів плати за проїзд перевізникам з використанням системи «Електронний квиток») у рамках інвестиційного проекту.

Концепція є основним документом, що характеризує базові принципи створення і розвитку системи «Електронний квиток» у міському електротранспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова (далі - Система).

2. Мета впровадження Системи

Метою впровадження Системи є:

- створення в межах м. Харкова єдиного транспортного простору із забезпеченням можливості оплати проїзду електронною картою, єдиної для всіх видів міського пасажирського транспорту;

- підвищення рівня технічного оснащення підприємств міського електротранспорту за допомогою додаткового обладнання кожної одиниці рухомого складу наземного електротранспорту та станцій метрополітену спеціальними електронними пристроями, що забезпечують передачу інформації про фактично надані транспортні послуги на центральний серверний вузол, а також обладнання інфраструктурних об'єктів міського пасажирського транспорту терміналами самообслуговування для реалізації проїзних документів;

- максимальне підвищення прозорості та точності обліку, достовірної і детальної інформації про фактично надані транспортні послуги з перевезення пільгових та інших категорій пасажирів для її накопичення, подальшої систематизації і аналізу з метою планування пасажирських перевезень, оптимізації структури міського електричного транспорту на території м. Харкова;

- підвищення економічних показників роботи підприємств- перевізників, пов'язане зі збільшенням одержуваних ними доходів від перевезення пасажирів внаслідок мінімізації втрат від фінансових зловживань у процесі збору виручки, і спрямування коштів на забезпечення стабільної роботи та розвиток підприємств;

- удосконалення системи оплати проїзду шляхом впровадження електронних засобів безготівкової оплати проїзду поряд з існуючими, із забезпеченням можливості переходу на диференційовану систему оплати проїзду, а також використання надалі для оплати проїзду банківських карт міжнародної платіжної системи VISA і MasterCard.

3. Загальна характеристика існуючих систем оплати проїзду в м. Харкові

У цей час оплата проїзду в трамваях і тролейбусах здійснюється по досить застарілій і неефективній системі: в якості засобів оплати проїзду у всіх транспортних засобах наземного міського електротранспорту використовують стандартні паперові квитки і місячні проїзні квитки. Пільгові категорії пасажирів пред'являють наявні документи, які підтверджують право на пільговий проїзд. Зазначена система не виключає можливості фінансових зловживань, а також відрізняється відсутністю фактичного обліку пасажирів, у тому числі і пільгових категорій, що спотворює реальне положення по обсягах перевезень і негативно відображається на економічному стані транспортних підприємств.

В КП «Харківський метрополітен» впроваджена і функціонує автоматизована система оплати проїзду пасажирів.

Основою даної системи є автоматичні контрольні пункти, які забезпечують пропуск пасажирів на станції метрополітену і обладнані валідаторами для роботи з безконтактними електронними картками та блоком управління для прийому єдиноразових паперових квитків зі штрих- кодом, мобільні пристрої пропуску пасажирів. Для забезпечення роботи системи використовуються також автомати з продажу безконтактних електронних карток, автомати продажу єдиноразових паперових квитків (автоматичні квиткові каси), а також термінали поповнення безконтактних електронних карток, які розміщені у вестибюлях і в підземних пішохідних переходах станцій метрополітену.

З огляду на вищевикладене, виникає потреба у формуванні єдиної концепції впровадження системи оплати проїзду в міському електротранспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) у м. Харкові, що забезпечить ефективне планування транспортних потреб населення, облік наданих транспортних послуг і забезпечить додаткові зручності пасажирам у користуванні транспортними послугами. Дана система повинна відповідати не тільки сучасним вимогам, але й мати перспективу розвитку.

4. Складові елементи та загальні принципи побудови Системи

Впроваджувана Система функціонально складається з декількох підсистем, які мають вертикальний зв'язок і працюють на трьох рівнях:

- рівень виконавчих пристроїв включає пристрій прийому та обробки інформації від засобів реєстрації проїзду та пристроїв зв'язку;

- рівень автоматизованих робочих місць для адміністрування, обслуговування та експлуатації Системи;

- рівень центрального серверного вузла передбачає збір і зберігання даних, які надходять із нижніх рівнів, і забезпечує взаємодію між об'єктами Системи.

До складу Системи входять підсистеми:

1) Центральний серверний вузол, що представляє собою групу серверів, які включають основний і резервний сервери баз даних, сервер доступу, сервер резервного копіювання, обладнання безперервного живлення, комплект мережного обладнання для забезпечення зв'язку серверів центрального серверного вузла між собою та з іншими підсистемами, а також виконує наступні функції:

- загальне керування елементами Системи;

- збір інформації з виконавчих пристроїв першого і другого рівня;

- ведення баз даних по всіх видах засобів реєстрації проїзду (електронні квитки для багаторазового використання, квитки для разового проїзду);

- планування додаткового випуску засобів реєстрації проїзду;

- формування фінансової, статистичної і технологічної звітності;

- збір і аналіз інформації про технічний стан пристроїв, які встановлені на транспортних засобах, у метрополітені, або іншим способом застосовуються для роботи Системи, формування планів поточного ремонту і заміни обладнання;

- збір, накопичення і систематизація інформації про діяльність осіб, зайнятих в обслуговуванні пристроїв Системи.

2) Підсистема реалізації та поповнення засобів реєстрації проїзду, що містить у собі термінали самообслуговування для реалізації та поповнення електронних квитків, а також виконує такі функції:

- реалізація нових електронних квитків;

- поповнення електронних квитків, які є в обігу;

- реалізація квитків;

- збір транзакцій від терміналів самообслуговування та поповнення засобів реєстрації проїзду та їх передача в центральний серверний вузол.

3) Підсистема підготовки і випуску електронних квитків, що містить у собі автоматизовані робочі місця центру випуску, оснащені відповідним програмним забезпеченням і принтерами друку на електронних квитках з можливістю форматування і кодування карток, а також виконує такі функції:

- збір і аналіз заявок від розповсюджувачів засобів реєстрації проїзду про необхідність додаткового випуску електронних квитків, передачу інформації до центрального серверного вузла;

- реєстрація електронних квитків у Системі;

- облік кількості переданих нових електронних квитків розповсюджувачам і іншим замовникам.

4) Підсистема прийому засобів реєстрації проїзду в транспорті, що містить у собі комплекти обладнання, які встановлюються в салоні транспортних засобів, а саме:

Валідатор-реєстратор проїзду за допомогою електронних квитків є пристроєм, що встановлюється усередині салону кожного транспортного засобу в кількості не меншому кількості дверей транспортного засобу, і призначений для:

а) прийому електронних квитків в якості носія інформації про передплачені суми за проїзди;

б) інформування пасажира про успішну реєстрацію проїзду або відмову;

в) інформування пасажира після успішної реєстрації проїзду про залишок коштів на балансі електронного квитка;

г) передачі даних на бортовий комп'ютер про кожну успішну реєстрацію або відмову реєстрації проїзду;

д) прийому та зберігання інформації про поточні тарифні плани, облік цієї інформації.

Валідатор-компостер реєстрації проїзду за допомогою квитка є пристроєм, що встановлюється усередині салону транспортного засобу та призначений для:

а) реєстрації проїзду з обов'язковою передачею на бортовий комп'ютер даних і інформації, яка підтверджує цей факт (компостування квитка) із вказівкою номера транспортного засобу, дати, часу компостування і індивідуального С>ІІ-коду квитка, після чого квиток вважається зареєстрованим у Системі;

б) інформування пасажира про успішну реєстрацію або відмову реєстрації проїзду;

в) передачі даних на бортовий комп'ютер про кожну успішну реєстрацію проїзду або відмову.

Бортовий комп'ютер збору і передачі даних є пристроєм, що встановлюється в кабіні водія транспортного засобу і призначений для:

а) збору, накопичення і передачі на центральний серверний вузол інформації від валідаторів-реєстраторів проїзду та валідаторів-компостерів реєстрації проїзду;

б) одержання з центрального серверного вузла інформації про тарифні плани, оновлення програмного забезпечення бортових комп'ютерів і подальшої передачі на валідатори-реєстратори проїзду та валідатори- компостери реєстрації проїзду;

в) передачі інформації про поточні координати транспортного засобу для систем позиціонування і диспетчеризації.

Підсистема сервісного центру складається з автоматизованих робочих місць з необхідним програмним забезпеченням і настільними пристроями для зчитування/запису коштів реєстрації проїзду та призначена для забезпечення можливості безпосереднього звернення пасажирів у випадку виникнення спірних питань щодо роботи засобів реєстрації проїзду, у тому числі квитків і електронних квитків.

Все обладнання підсистеми сервісного центру повинне мати можливість передавати дані про проведені реєстраційні дії до центрального серверного вузла.

Обладнання, що забезпечує діяльність кожного рівня Системи з'єднане між собою за допомогою комунікаційних систем.

Впровадження даної Системи планується проводити еволюційним шляхом з поступовим переходом від діючих паперових до новітніх електронних технологій оплати проїзду пасажирів з урахуванням вимог міжнародних і державних стандартів України.

Система повинна забезпечувати фінансову безпеку і захищеність від зловживань, а також бути незалежною від користувачів, постачальників і розробників її складових.

При побудові Системи повинні бути передбачені заходи щодо виключення втрат або фальсифікації фінансової і технологічної інформації, а також максимальної захищеності обладнання від розкрадань і вандалізму.

Продуктивність Системи в цілому не повинна залежати від продуктивності окремих її компонентів.

Система повинна передбачати можливість подальшого поширення на інші види громадського транспорту та інших транспортних операторів.

Для стабільного функціонування даної Системи необхідно її забезпечення нормативно-правовою підтримкою в частині:

- формування пропозицій і внесення змін у нормативно-правові акти України;

- формування пропозицій і винесення на розгляд сесій Харківської міської ради змін у діючі, а також прийняття нових рішень;

- внесення змін у діючі договори (або укладання нових) між суб'єктами господарювання та виконавчими органами Харківської міської ради;

- внесення змін у діючі договори (або укладання нових) з державними бюджетними установами щодо надання транспортних послуг та їхньої оплати;

- оптимізація структури підприємств міського електротранспорту (метрополітен, трамвай, тролейбус) з переглядом посадових інструкцій персоналу з урахуванням умов функціонування Системи;

- організація навчання персоналу підприємств міського електротранспорту (метрополітен, трамвай, тролейбус) у зв'язку із впровадженням і функціонуванням Системи.

5. Основні напрямки реалізації Концепції

Передбачаються такі основні напрямки реалізації Концепції:

- створення сприятливого інформаційного поля та позитивного соціального іміджу проекту;

- нормативно-правове забезпечення впровадження Системи;

- розробка та затвердження технічного завдання;

- побудова фінансової та організаційної структури проекту;

- проектування Системи;

- узгодження проекту;

- побудова операційного центру;

- встановлення необхідного обладнання і поетапне введення Системи в експлуатацію;

- запровадження електронних засобів оплати проїзду;

- у перспективі - залучення до Системи інших перевізників.

6. Очікувані результати від реалізації Концепції

Результатом реалізації Концепції стане впровадження Системи «Електронний квиток» у міському електротранспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова, що дозволить забезпечити:

- створення єдиного транспортного простору з уніфікацією засобів оплати транспортних послуг і виключенням можливості фінансових зловживань у процесі оплати проїзду;

- надання повної, достовірної і деталізованої інформації про фактичні обсяги перевезень для рішення завдань планування та аналізу пасажирських перевезень;

- досягнення балансу інтересів пасажирів і перевізників (побудова більше зручної системи оплати проїзду та підвищення ефективності організації оплати проїзду);

- забезпечення стабільного функціонування і створення матеріально- технічної бази для подальшого розвитку єдиної системи оплати проїзду шляхом застосування новітніх технологій;

- удосконалення системи оплати проїзду з використанням електронних засобів, які будуть сприяти більш зручному процесу оплати проїзду для пасажирів, у тому числі із застосуванням банківських карт міжнародних платіжних систем;

- зниження експлуатаційних видатків підприємств міського електротранспорту на організацію збору виручки та контролю над ним;

- підвищення економічних показників роботи підприємств міського електротранспорту та можливість впровадження і підтримки гнучкої системи тарифів;

- створення сприятливого інвестиційного клімату для вітчизняного та іноземного капіталу;

- створення умов для інтеграції процесу перевезень.

7. Фінансове забезпечення реалізації Концепції

Комплексне вирішення проблеми вдосконалення системи оплати проїзду в міському електротранспорті м. Харкова можливо лише за умови наявності реальних джерел фінансування для впровадження Системи.

У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями державного і міського бюджетів, а також підприємств міського електротранспорту, з огляду на високі діючі банківські ставки кредитування (на рівні 20-26 % річних), найбільш реальним механізмом у цей час є залучені приватні інвестиції для впровадження та реалізації Концепції системи «Електронний квиток».

Директор

Департаменту інфраструктури С.Б. Дульфан

Кiлькiсть переглядiв: 22